स्वागतम ...

आपलं स्वागत आहे! ह्या पानाला भेट दिल्याबद्दल मनःपूर्वक आभार!
अंतरंगाचं प्रतिरूप मांडण्याचा हा प्रयत्न आहे.. मला बोलायला फार आवडतं पण आपल्या हक्काचं व्यासपीठ नेहमी मिळेलच याची शाश्वती नाही. म्हणून ही सगळी उठाठेव!! मराठीतील माझ्या रचना आणि लेखं मी येथे जमवितो आहे. आपल्या प्रतिक्रिया सदर आमंत्रित आहेत!

Saturday, January 29, 2011

दूर जातांना..."डोळ्यांसमोर तू उभी होतीस, डोळे बंद करून घेतले,
डोळ्यांत तुझीच प्रतिमा दिसली, डोळे पाण्याने भरून घेतले!!

मनात तुझाच विचार आला, त्यालाही टाळायचं ठरवलं
आता तू माझी नाहीच, हे सुद्ध्या त्याला भरवलं!!

तुझ्याशिवाय जेव्हा जीवन जगण नकोस झालं
देहार्पण करून मोकळ व्हावं हे ही मनात आलं!!

त्या करता जेव्हा देहाने शोधून काढला परमात्मा
नकोय म्हणे नश्वर देह, कर म्हणाला अर्पण आत्मा!!

आत्म्याच्या शोधार्थ मी दारोदार भटकलो,
पण शेवटी लक्षात आलं की मी तुझ्यातच तर अडकलो!!

आता तूच सांग, मी त्या परमात्म्याला सांगू तरी काय सांगू?
आणलाही असता दुसरा देह, दुसरा आत्मा कुठून आणू?
दुसरा आत्मा कुठून आणू??"