स्वागतम ...

आपलं स्वागत आहे! ह्या पानाला भेट दिल्याबद्दल मनःपूर्वक आभार!
अंतरंगाचं प्रतिरूप मांडण्याचा हा प्रयत्न आहे.. मला बोलायला फार आवडतं पण आपल्या हक्काचं व्यासपीठ नेहमी मिळेलच याची शाश्वती नाही. म्हणून ही सगळी उठाठेव!! मराठीतील माझ्या रचना आणि लेखं मी येथे जमवितो आहे. आपल्या प्रतिक्रिया सदर आमंत्रित आहेत!

Sunday, January 13, 2013

काही वेगळ्या चारोळ्या ..."त्याच्या प्रत्येक पावलासरशी 
अंधार दाटत चालला होता ..
या अंधारातच एका माणसाने
दुसरा माणूस खाल्ला होता !! "
"तुझ्यातील प्रत्येक रूपाचं,
दर्शन मी घेतलं नव्हत!
हेच तर होत कारण ते 
जे जीवावर बेतलं होत!!"
"नकोस बघू स्वप्ने तू 
स्वप्ने का कधी खरी होतात?
असतात काही आजारे
जी मरणोत्तर बरी होतात!!"