स्वागतम ...

आपलं स्वागत आहे! ह्या पानाला भेट दिल्याबद्दल मनःपूर्वक आभार!
अंतरंगाचं प्रतिरूप मांडण्याचा हा प्रयत्न आहे.. मला बोलायला फार आवडतं पण आपल्या हक्काचं व्यासपीठ नेहमी मिळेलच याची शाश्वती नाही. म्हणून ही सगळी उठाठेव!! मराठीतील माझ्या रचना आणि लेखं मी येथे जमवितो आहे. आपल्या प्रतिक्रिया सदर आमंत्रित आहेत!

Monday, August 20, 2012

"प्रेमकहाणी""पावसात भिजलेली,
थोडीशी लाजलेली,
'ती 'गेली जवळून,
मन गेले हुरुळून!

 
ओले चिंब अंग, 
नव्हते कुणी संग,
गेली घेऊन मन,
असं 'ती'च यौवन!


लांबसडक केश,
भिजलेलासा वेश,
मनी लागली आस,
असा केशांचा मृदुपाश!!

तिचे ओलसर डोळे,
भाव चेहऱ्यावरती भोळे,
तिच्या ओठांवरची खळी,
माझ्या हृदयाशी खेळी!!

 
पावसाने भिजलो जरी,
आग लागली तरी,
विरहाची ही आग
तीच माझ्या प्रेमाचा भाग!!


भेट होती ती क्षणाची,
माझ्या प्रीतीच्या मनाची,
संबंध अजून आहे,
माझा अंत पाहत आहे!!

विरहवेदना या,
कर माझ्यावर दया,
तुझ्या प्रेमाचा मी पूजारी,
तूच देवी मला तारी!!

 
मन झालं अधीर,
कर्ण झाले बधीर,
डोळे फक्त तुलाच पाही,
तुझ्याविना मला अर्थ नाही!

आसुसलेलं मन
व्यर्थ वाटे जीवन!
तिचा असेल संग,
तेंव्हाच येईल रंग!!

 
'ती'च सुंदर लावण्य
रसरसत तारुण्य,
ओल्या पावसाची रानी
हिच माझी प्रेमकहाणी!!"

No comments:

Post a Comment