स्वागतम ...

आपलं स्वागत आहे! ह्या पानाला भेट दिल्याबद्दल मनःपूर्वक आभार!
अंतरंगाचं प्रतिरूप मांडण्याचा हा प्रयत्न आहे.. मला बोलायला फार आवडतं पण आपल्या हक्काचं व्यासपीठ नेहमी मिळेलच याची शाश्वती नाही. म्हणून ही सगळी उठाठेव!! मराठीतील माझ्या रचना आणि लेखं मी येथे जमवितो आहे. आपल्या प्रतिक्रिया सदर आमंत्रित आहेत!

Sunday, August 19, 2012

काही Fishponds

१ ज्योती : "नावच फक्त ज्योती, अंधार पसरला भोवती!!"

२ कृष्णार्जुन: "कृष्ण व अर्जुन असतात जेथे, तेथे असते ज्ञान,
कृष्ण व अर्जुन एकात झाले, ज्ञानाची झाली घाण! "

३ "थांब तुला सांगतो त्या पाटलाची गोष्ट, त्याची पोरगी हाय लई जबरदस्त!"

४ "त्याचे असे प्रेम, बहकला जाम, काय करू काम, कळत नसे !!"


५ "मुलगी एक, चाहते अनेक, चाहत्यांच्या नशेत, धुंद झाली!! "

६ "प्रीतीच्या मायाळू फुला, मला लागला तुझा लळा, मैत्रीचा पिकवू मळा, प्रेम वाहे झुळझुळा!! "

No comments:

Post a Comment